Delovna področja

Naša delovna področja zajemajo:

1. Delovno-pravne zadeve

V okviru delovnega prava zastopamo delavce v primeru odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih ali krivdnih razlogov ter v drugih primerih prikrajšanj delavcev.

Prav tako za delodajalce vodimo postopke odpovedi delovnih razmerij v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

2. Kazenske zadeve

V okviru kazenskih zadev zagovarjamo osebe v vseh fazah postopka, sodelujemo pri hišnih preiskavah, zaslišanjih na policiji in v pred-kazenskem in kazenskem postopku.

Specializirani smo za zadeve, ki vključujejo elektronske komunikacije in zaseženo dokumentacijo v elektronski obliki. V teh primerih sodelujemo s profesorji in drugimi strokovnjaki Inštituta za informatiko Univerze v Mariboru.

3. Družinske in socialne zadeve

Za stranke pripravljamo zahteve za razvezo zakonske zveze in zahtevke za določitev preživnine.

V zadevah glede dedovanja pripravljamo oporoke, dedne sporazume, pogodbe o preužitku, darilne in druge pogodbe

Zastopamo stranke v sporih glede socialnih pravic in pravic iz zdravstvenega ter pokojninskega zavarovanja.